Επικοινωνήστε μαζί μας


Οι Σύμβουλοι και οι εκπαιδευτικοί που αναζητούν περεταίρω πληροφορίες για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Υποστήριξης Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο guidance@eoppep.gr

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π
Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41,
14234 Νέα Ιωνία, Αττική
Τηλέφωνο: +30 210 2709000
Fax: +30 210 2709142

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τις εκδόσεις της Διεύθυνσης Υποστήριξης Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) στο www.eoppep.gr