Υποστήριξη

Ελάχιστες Απαιτήσεις Πλοηγού


Εάν έχεις μια παλαιότερη έκδοση πλοηγού (πχ, Internet Explorer, Firefox, Safari), ή αν δεν είναι ενεργοποιημένο το JavaScript, μερικά γραφικά του προγράμματος ενδέχεται να μην λειτουργούν κανονικά. Για παράδειγμα, ένα τμήμα της οθόνης σου μπορεί να λείπει ή να είναι ημιτελές. Αυτό επιλύεται με το κατέβασμα μιας πιο πρόσφατης έκδοσης πλοηγού (μπορείς να την κατεβάσεις δωρεάν) ή με την ενεργοποίηση του JavaScript.

Σε περίπτωση που υπάρξουν απορίες που δεν καλύπτονται από τον «Οδηγό συμβούλου» ο σύμβουλος ή εκπαιδευτικός που τρέχει το πρόγραμμα μπορεί να απευθυνθεί στη Διεύθυνση Υποστήριξης Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ στο guidance@eoppep.gr

Επίσης, Ο σύμβουλος ή εκπαιδευτικός που «τρέχει» το πρόγραμμα μπορεί να απευθυνθεί στο τμήμα Πληροφορικής του ΕΟΠΠΕΠ σε εργάσιμες ώρες.